کد خبر : 15543
6:40 ق.ظ - چهار شنبه 2014/01/8
روستای سین حرم امامزاده سید کمال الدین

آثار تاريخي شهر سين برخوار

خبرما:

مسجد امام حسن: يك مسجد و مناره سلجوقي مي باشد كه در مقايسه با مسجد گز بيشترين اختصاصات دوره سلجوقي را حفظ كرده است كوچه و مدخل مسجد سين كه مناره مرتفع آن نيز در گوشه شمال غربي مسجد واقع مي شود شباهت زيادي به كوچه و مدخل مسجد گز دارد خطوط گچبري اطراف محراب اين مسجد داراي زمينه آبي بعد از جمله بسم ا… شامل ايه الكرسي مي باشد.

روستای سین مسجد 1 آثار تاريخي شهر سين برخوار

كتيبه تاريخي مسجد امام حسن: در قسمت فوقاني محراب گچبري اين مسجد و درزير، مقرنسهاي آجري بر يك لوح سنگي به طول 80 و عرض40 سانتي متر كتيبه اي موجود است به خط ثلث برجسته بر روي سنگي كه باني ساختمان حبه نموده. اتمام اين را ساختمان توسط” ابو غالب يحيي بن زكريا ” در سال 529 هجري تعيين مي كنند

روستای سین کتیبه مسجد آثار تاريخي شهر سين برخوار

مناره مسجد امام حسن: به سال 526 هجري قبل از ساختمان گنبد مسجد به اتمام رسيده كتيبه روي مناره داراي قديمي ترين تاريخ است كه تا كنون برروي يك بناي مزين به كاشي در ايران ديده شده است.كتيبه فوقاني مناره سين كه با پشت بام مسجد همسطح است به خط كوفي برجسته بر زمينه آجري توام با تزيينات ساده گچي در چهار سطر كتيبه اي موجود است

روستای سین مناره آثار تاريخي شهر سين برخوار

امامزاده سيد كمال الدين سین: از نوادگان امام صادق (ع)است كه در روستاي تاريخي سين برخوار مدفون است با توجه به كرامات ايشان و اعتقات مردم شيعه و شهيد پرور روستاي سين اهالي روستا گلزار شهداي و قبرستان روستا را نيز در اطراف امامزاده قرارداده اند و درتمام روزهاي پايان هفته به زيارت امامزاده و شهدا ميروند

روستای سین امامزاده سید کمال الدین آثار تاريخي شهر سين برخوار

روستای سین حرم امامزاده سید کمال الدین آثار تاريخي شهر سين برخوار

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

b a